Архівний відділ

Богуславської райдержадміністрації

Київської області

a

Звіт

Підсумки роботи архіву за 2018 рік


до ф. 201

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ

АРХІВНОГО СЕКТОРУ БОГУСЛАВСЬКОЇ РДА

за 2018 рік

1. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

1.2. Ремонт документів з паперовою основою 58 од.зб. – план – 30 од.зб.

1.3. Оправлення та підшивка документів – 55 од.зб. – план 30 од.зб.

1.6. Картонування документів – 516 од. зб., план-500 од.зб.

1.7. Перевіряння наявності документів – 4278 од. зб., план -4278 од.зб.

у 7 архівних фондах:

- фонд № 5 –  Відділ культури Богуславської РДА – 502 од.зб.;

- фонд № 12 –  Відділ АПК Богуславської РДА – 732 од.зб.;

- фонд № 37 –  ДП Богуславський держлісгосп – 662 од.зб.;

- фонд № 64 – Біївецька сільська рада, Богуславського району Київської області – 764 од.зб.;

- фонд № 79 – Медвинська сільська рада, Богуславського району Київської області – 763 од.зб.;

- фонд № 89 –  Тептіївська сільська рада, Богуславського району Київської області – 855 од.зб.;

2. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ

2.3. Каталогізація:  управлінської документації –5 од. зб. Богуславської міської ради та Богуславської районної державної адміністрації -  виготовлено 5/460 картки; план 5/300.

3. Формування НАФ та експертиза цінності документів. Організація  зберігання документів в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

3.1. Приймання на державне зберігання:

- управлінської документації – 516 од. зберігання:

Ф.1 –Богуславська районна рада– 18 од.зб.

Ф.5 – Відділ культури Богуславської РДА – 17 од.зб.

Ф.12-Управління агропромислового розвитку Богуславської РДА-54 од.зб.

Ф.37- ДП Богуславський держлісгосп – 23 од.зб.

Ф.64- Біївецька сільська рада-9 од.зб.

Ф.65- Бранепільська сільська рада-22 од.зб.

Ф.68- Вільховецька сільська рада-14 од.зб.

Ф.71- Дибинецька сільська рада-21од.зб.

Ф.74- Ісайківська сільська рада-23од.зб.

Ф.75- Іванівська сільська рада-17од.зб.

Ф.79- Медвинська сільська рада-35 од.зб.

Ф.81- Мисайлівська сільська рада-18од.зб.

Ф.82- Митаївська сільська рада-9од.зб.

Ф.85 - Розкопанецька сільська рада – 20 од.зб.

Ф.89- Тептіївська сільська рада- 22од.зб.

Ф.93 - Шупиківська сільська рада – 18 од.зб.

Ф.94 - Щербашенецька сільська рада – 17 од.зб.

Ф.162- Педагогічний коледж ім..Нечуя Левицького-13од.зб.

Ф.168 –Михайлівська сільська рада- 16од.зб.

Ф.183 – Богуславська районна державна адміністрація – 87 од.зб.

Ф.196- Відділ Держгеокадастру у Богуславському районі Київської області -65од.зб.

3.2.1. Схвалення ЕК: описів на управлінську документацію:

 -463 од. зберігання (опис №1) План – 200.

 -145 од.зб. (опис №3)

3.2.2. Погодження ЕК:

- описів справ з кадрових питань (особового складу) – 147 од. зб.  План -50.

3.5.1.Кількість проведених перевірянь підприємств, установ і організацій з

них: комплексних – .

3.5.3. Заходи з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ:

кількість проведених семінарів (курсів) з підвищення кваліфікації працівників діловодних, експертних та архівних служб установ, організованих архівною установою- 4; - залучались працівники архівної установи –;   

кількість слухачів, які взяли участь у семінарах– 117. План 4семінари.-120 слухачів.

4. Використання інформації документів Національного архівного фонду

4.1  Ініціативне інформування – 3 листи:

1) Про проведення виставки:  ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ - 100 РОКІВ;

2) Про виставку архівних документів до 27-ї річниці незалежності України;

3) Про експозицію виставки «1917-1921: український вимір» підготовленої Державним архівом Київської області до 100-річчя Української революції.

4.2. Виконання запитів:187 запитів, з них:

Тематичного характеру -163, з яких 138 було вирішено позитивно, а 25 із них отримали   компетентну відповідь чи рекомендацію. План -100.

Соціально-правових запитів  -24 про підтвердження трудового стажу, з них 12 з позитивним результатом, а 12 надано рекомендації. План -20.

Скарг не було.

Терміни виконання запитів дотримуються, в основному вони складають від 1-го до 7-и днів.

Кількість звернень від громадян, розглянутих на особистому прийомі  – 265;  план 70.

4.3. Кількість опублікованих on-line виставок (за 2018 рік та всього) -5:

На базі музею історії Богуславщини були розміщені:

1. ВИСТАВКА "22 червня - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни" -24 фотографій - 22.06.2018;

2. ВИСТАВКА - ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ - 100 РОКІВ –15 фотодокументів -21.06.2018;

3. Виставка архівних документів до 27-ї річниці незалежності України - 14 фотодокументів  - 20.08.2018;

4. Експозиція виставки «1917-1921: український вимір» підготовленої Державним архівом Київської області до 100-річчя Української революції. -14 фотографій - 07.03.2018;

5. Фотодокументальна виставка «1917-1921: український вимір» на сайті архівного відділу - 5 фотодокументів - 20.02.2018.         

19 публікацій на сайті архівного відділу;

Телепередача:

21 червня 2018 року проведена телепередача в музеї історії Богуславщини з нагоди представлення оригінальної виставки  «ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ - 100 РОКІВ»

4.4. Організація роботи користувачів у читальному залі:

Кількість виданих 35 од. зб., якими користувались – 8 дослідників;

 -іноземних користувачів не було.

 

Завідувач архівного сектору                                                  Н.Ф.Линенко

12.12.2018