Архівний відділ

Богуславської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

В архівному відділі працює 3 штатні одиниці -начальник відділу, провідний спеціаліст та прибиральник службових приміщень.photo
Линенко Неля Федорівна

-

Призначена на посаду начальника архівного відділу Богуславської райдержадміністрації розпорядженням голови адміністрації 16 червня 2009 року.

У 2008 році закінчила Київську МАУП за спеціальністю "Економіст, фінансовий менеджер"

Начальник відділу здійснює керівництво діяльності відділу, забезпечує зберігання, облік та охорону документів Національного архівного фонду, перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та оргагнізаціях незалежно від форм власності, надає їм методичну допомогу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.photo
Загинайло Зінаїда Миколаївна

-

Призначена на посаду головного спеціаліста архівного відділу Богуславської райдержадміністрації розпорядженням голови адміністрації 08.07.2013 року. Переведена на посаду провідного спеціаліста архівного відділу Богуславської райдержадміністрації розпорядженням голови адміністрації №96-ос від 01.06.2016 року

У 1999 році закінчила педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова за спеціальністью "Українська мова та література".

Провідний спеціаліст відділу згідно посадової інструкції забезпечує виконання планів роботи відділу, проводить роботу по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонту документів, їх оправлення та підшивки, перевірку наявності і стану документів, видачу документів користувачам до читального залу. Також проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.photo
Колісник Лідія Михайлівна

-

Прибиральник службових приміщень, згідно штатного розпису