Архівний відділ

Богуславської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

В архівному секторі працює 2 штатні одиниці -завідувач сектору та провідний спеціаліст.photo
Линенко Неля Федорівна

-

Призначена на посаду начальника архівного відділу Богуславської райдержадміністрації розпорядженням голови адміністрації 16 червня 2009 року. Розпорядженням голови адміністрації від 20.09.2018 року №336 "Про упорядкування структури та внесення змін до штатного розпису відділів та структурних підрозділів Богуславської районної державної адміністрації" переведена на посаду завідувача архівного сектору райдержадміністрації.

У 2008 році закінчила Київську МАУП за спеціальністю "Економіст, фінансовий менеджер"

Завідувач сектору здійснює керівництво діяльності архівного сектору, забезпечує зберігання, облік та охорону документів Національного архівного фонду, перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та оргагнізаціях незалежно від форм власності, надає їм методичну допомогу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.photo
Загинайло Зінаїда Миколаївна

-

Призначена на посаду головного спеціаліста архівного відділу Богуславської райдержадміністрації розпорядженням голови адміністрації 08.07.2013 року. Переведена на посаду провідного спеціаліста архівного відділу Богуславської райдержадміністрації розпорядженням голови адміністрації №96-ос від 01.06.2016 року.Розпорядженням голови адміністрації від 20.09.2018 року №336 "Про упорядкування структури та внесення змін до штатного розпису відділів та структурних підрозділів Богуславської районної державної адміністрації" переведена на посаду провідного спеціаліста архівного сектору.

У 1999 році закінчила педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова за спеціальністью "Українська мова та література".

Провідний спеціаліст архівного сектору згідно посадової інструкції забезпечує виконання планів роботи сектору, проводить роботу по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонту документів, їх оправлення та підшивки, перевірку наявності і стану документів, видачу документів користувачам до читального залу. Також проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.